Výsledky vyhľadávania

  1. CHOVANCOVÁ, Božena. [Medzinárodné podnikanie]. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, November 2010, roč. 18, č. 9, s. 32. Recenzia na: Medzinárodné podnikanie : na vlne globalizujúcej sa svetovej ekonomiky / Peter Baláž a kolektív. 5. preprac. a dopl. vyd. - Bratislava : Sprint dva, 2010. - ISBN 978-80-89393-18-3.
    článok

    článok

  2. SCHWARZOVÁ, Mária. Vybrané oblasti oceňovania a vykazovania kúpených cenných papierov v komerčnej banke. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2010. ISSN 1335-0900, September 2010, roč. 18, č. 7, s. 29-31.
    článok

    článok