Výsledky vyhľadávania

 1. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Prehľad peňažných tokov (Statement of Cash Flow). In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 10, s. 30-33. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/10-2010-1/PREHLAD-PENAZNYCH-TOKOV-STATEMENT-OF-CASH-FLOWS-3-CAST/>
  článok

  článok

 2. MOKOŠOVÁ, Daša - VAŠEK, Libor. Súčasné aktivity IASB v oblasti zmien platných Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 10, s. 51-54. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/10-2010-1/Sucasne-aktivity-IASB-v-oblasti-zmien-platnych-Medzinarodnych-standardov-pre-financne-vykazovanie/>
  článok

  článok

 3. RABATINOVÁ, Marcela. Daňový bonus v praxi. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 11, s. 6-11. Dostupné na : < www.daneauctovnictvo.sk.>
  článok

  článok

 4. FEKETEOVÁ, Renáta. Zmenky v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch a ich zobrazenie v účtovníctve podnikateľov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 11, s. 29-38. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/11-2010-1/Zmenky-v-dodavatelsko-odberatelskych-vztahoch-a-ich-zobrazenie-v-uctovnictve-podnikatelov/>
  článok

  článok

 5. PARIŠOVÁ, Renáta. Postupy konsolidácie dcérskych podnikov pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 11, s. 44-52. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/11-2010-1/Postupy-konsolidacie-dcerskych-podnikov-pri-zostavovani-konsolidovanej-uctovnej-zavierky-2-cast/>
  článok

  článok

 6. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Prehľad peňažných tokov (Statement of Cash Flows). In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 11, s. 38-44. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/11-2010-1/Prehlad-penaznych-tokov-Statement-of-Cash-Flows-4-cast/>
  článok

  článok

 7. MOKOŠOVÁ, Daša - HORNICKÁ, Renáta. Úprava IFRS 3 Podnikové kombinácie ako výsledok projektu Zlepšenia IFRS. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 11, s. 52-54. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/11-2010-1/Uprava-IFRS-3-Podnikove-kombinacie-ako-vysledok-projektu-Zlepsenia-IFRS/>
  článok

  článok

 8. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Prehľad peňažných tokov (Statement of Cash Flows). In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 12, s. 32-40. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/12-2010-1/Prehlad-penaznych-tokov-Statement-of-Cash-Flows-5-cast/>
  článok

  článok

 9. RABATINOVÁ, Marcela. Darovanie osobného motorového vozidla a daň z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 10, s. 63. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/>
  článok

  článok

 10. ŠLOSÁROVÁ, Anna. Prehľad peňažných tokov (Statement of Cash Flows). In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 9, s. 43-49. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/9-2010-1/Prehlad-penaznych-tokov-Statement-of-Cash-Flows-2-cast/>
  článok

  článok