Výsledky vyhľadávania

 1. RUMPELOVÁ, Daniela. [Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 7, s. 761-763. Recenzia na: Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja / Pavol Vincúr, Elena Fifeková. - Bratislava : Sprint dva, 2010. - ISBN 978-80-89393-19-0.
  článok

  článok

 2. JEMALA, Marek. Foresight v druhej a tretej fáze globalizácie. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 8, s. 238-855.
  článok

  článok

 3. BALÁŽ, Peter. [Světova ekonomika - obecné trendy rozvoje. World economy - general trends in its development]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 8, s. 863-865. Recenzia na: Světová ekonomika - obecné trendy rozvoje / Cihelková, Eva ; a kol. - Praha : C.H. Beck, 2009. - ISBN 978-80-7400-155-0.
  článok

  článok

 4. GONDA, Vladimír. [Globální energetický problém a hospodářská politika se zaměřením na obnovitelné zdroje]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 8, s. 860-862. Recenzia na: Globální energetický problém a hospodářská politika : se zaměřením na obnovitelné zdroje / Petr Musil. - Praha : C. H. Beck, 2009. - ISBN 978-80-7400-112-3.
  článok

  článok

 5. LÁBAJ, Martin. Identifikácia výrobných reťazcov v slovenskej ekonomike v roku 2005. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 9, s. 909-921. VEGA 2/0084/09.
  článok

  článok

 6. WORKIE TIRUNEH, Menbere - KOVÁČ, Urban. Prínos Edmunda Phelpsa, nositeľa Nobelovej ceny, k rozvoju makroekonomickej teórie. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 9, s. 967-971.
  článok

  článok

 7. DUJAVA, Daniel - LISÝ, Ján. Reálny ekonomický cyklus v podmienkach nedokonalého fungovania trhu kapitálu. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 10, s. 1006-1025. VEGA 1/0561/09.
  článok

  článok

 8. RADIŠIČ, Slobodan et al. The Scopes and challenges of the privatization process: the case of the Republic of Serbia with a focus on the region Vojvodina (2002-2007). In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 7, s. 690-706.
  článok

  článok

 9. BALÁŽ, Peter - ZÁBOJNÍK, Stanislav. Contemporary development of the commodity markets-consequences and challenges for revitalization of world economy. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 9, s. 938-957. MSM 6138439909.
  článok

  článok

 10. ANTALOVÁ, Mária - RIEVAJOVÁ, Eva. Učiaca sa organizácia - výzva pre znalostnú ekonomiku. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 7, s. 742-760. VEGA 1/0414/09.
  článok

  článok