Výsledky vyhľadávania

 1. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Reinžiniering - radikálna premena podniku. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 7-8, s. 387-391.
  článok

  článok


 2. KRIŠTOFÍK, Peter. Náklady kapitálu a kapitálová štruktúra v praxi. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 7-8, s. 399-403.
  článok

  článok


 3. HOSCHEK, Miloslav. Menová kríza eurozóny. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 7-8, s. 404-408.
  článok

  článok


 4. ŠOLJAKOVÁ, Libuše. Kalkulácia životného cyklu. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 7-8, s. 412-419.
  článok

  článok


 5. DANIEL, Peter. Reštrukturalizácia ako metóda ozdravenia podniku v krízových časoch. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 7-8, s. 429-435.
  článok

  článok


 6. IZAKOVIČ, Ondrej. Odkaz Grécka celému svetu. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 7-8, s. 456-461.
  článok

  článok


 7. POTKÁNY, Marek - HAJDUKOVÁ, Alžbeta. Ako stanoviť a riadiť náklady zákazníckych preferencií? In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 7-8, s. 420-429.
  článok

  článok


 8. MEČÁR, Miroslav - CHORVÁTOVÁ, Janka. Bankovníctvo v islamskom svete. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 9, s. 536-541.
  článok

  článok


 9. DANIEL, Peter. Reštrukturalizácia ako metóda ozdravenia podniku v krízových časoch. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 9, s. 520-527.
  článok

  článok


 10. VRAVEC, Ján. Model hodnotenia kvality a efektivity podnikového controllingu. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 9, s. 500-509.
  článok

  článok