Výsledky vyhľadávania

 1. HRAŠKOVÁ, Dagmar. PPP projekty verzus klasická zákazka. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 11, s. 618-626.
  článok

  článok

 2. HOSCHEK, Miloslav. Hrozba novej finančnej krízy. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 11, s. 656-661.
  článok

  článok

 3. KACHAŇÁKOVÁ, Anna - STACHOVÁ, Katarína. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v organizáciách pôsobiacich na Slovensku. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 11, s. 666-671.
  článok

  článok

 4. KLIEŠTIK, Tomáš - CÚG, Juraj. Efektívne riadenie pohľadávok - výber a analýza obchodného partnera. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 11, s. 611-618.
  článok

  článok

 5. KLIEŠTIK, Tomáš - CÚG, Juraj. Efektívne riadenie pohľadávok – rozhodovanie o poskytnutí obchodného úveru. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 12, s. 675-681.
  článok

  článok

 6. MELICHERÍKOVÁ, Zuzana. Predchádzanie druhotnej platobnej neschopnosti dodržiavaním neformálnych pravidiel podnikania. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 12, s. 681-686.
  článok

  článok

 7. MARUŠIN, Ján. Riadenie výrobného programu v čase poklesu trhových cien. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 12, s. 686-691.
  článok

  článok

 8. HOSCHEK, Miloslav. Hlad Číny po globálnych surovinách. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 12, s. 716-720.
  článok

  článok

 9. HOSCHEK, Miloslav. Írska ekonomika je v kritickom stave. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 12, s. 720-723.
  článok

  článok

 10. VRAVEC, Ján. Implementácia manažmentu znalostí do podnikateľského subjektu. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 12, s. 732-736.
  článok

  článok