Výsledky vyhľadávania

 1. MARSOVÁ, Eva. Čaká nás certifikácia biomasy produkovanej trvalo udržateľným spôsobom na energetické použitie. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 20101018. ISSN 1335-5511, Júl - september 2010, roč. 16, č. 3, s. 36-41.
  článok

  článok

 2. TURISOVÁ, Renáta. Riadenie spokojnosti zainteresovaných strán a nezhody pri implementácii SMK na verejných vysokých školách v SR. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-5511, Október - december 2011, roč. 16, č. 4, (2010.
  článok

  článok

 3. HORŇÁK, Pavol. Koncepcia inteligentného mesta a obce. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-5511, Október - december 2011, roč. 16, č. 4, (2010.
  článok

  článok

 4. STEINLOVÁ, Kvetoslava. Nové povinnosti výrobcov, dovozcov a distribútorov. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-5511, Október - december 2011, roč. 16, č. 4, (2010.
  článok

  článok

 5. WETTERBERG, Christian. Bezpečná hra - smerovanie svetových hračiek k bezpečnosti. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-5511, Apríl - jún 2010, roč. 16, č. 2, s. 29-30.
  článok

  článok

 6. PACEKOVÁ, Tamara. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-5511, Apríl - jún 2010, roč. 16, č. 2, s. 8-13.
  článok

  článok

 7. EASTON, Robin - LENGYELOVÁ, Adriana. Rastúce povedomie - bezpečnosť detí nie je náhoda. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-5511, Apríl - jún 2010, roč. 16, č. 2, s. 30-31.
  článok

  článok

 8. MARSOVÁ, Eva. Technická normalizácia v oblasti tuhých biopalív a tuhých alternatívnych palív. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-5511, Apríl - jún 2010, roč. 16, č. 2, s. 35-42.
  článok

  článok

 9. SOKOL, Milan - KONEČNÁ, Lenka. Vplyv klimatických zmien na navrhovanie stavieb. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-5511, Apríl - jún 2010, roč. 16, č. 2, s. 2-7.
  článok

  článok

 10. BÍLÝ, Matej - LAKATOŠ, Peter - ŠALGOVIČOVÁ, Jarmila. ISO 9004: 2009 Manažérstvo trvalého úspechu organizácie. Prístup na základe manažérstva kvality. In Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu. - Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-5511, Január - marec 2010, roč. 16, č. 1, s. 2-5.
  článok

  článok