Výsledky vyhľadávania

 1. VEVERKOVÁ, Ingrid. Verejné obstarávanie podprahových zákazek a zákaziek s nízkymi hodnotami. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 11, s. 2-5.
  článok

  článok

 2. PAULIČKOVÁ, Alena. Zmluvné zastúpenie formou prokúry. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 10, s. 28-30.
  článok

  článok

 3. BRIESTENSKÝ, Ladislav. Rokovací poriadok po novele zákona. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 10, s. 20-25.
  článok

  článok

 4. VEVERKOVÁ, Ingrid. Verejné obstarávanie podprahových zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 12, s. 2-7.
  článok

  článok

 5. JEŽKOVÁ, Renáta. Dôvody uplatňovania marketingu v mestách a regiónoch. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 1, s. 2-6.
  článok

  článok

 6. PAULIČKOVÁ, Alena. Obec ako podnikateľský subjekt. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 1, s. 26-31.
  článok

  článok

 7. JEŽKOVÁ, Renáta. Organizovanie a financovanie mestského marketingu. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 2, s. 3-7.
  článok

  článok

 8. KISEĽÁKOVÁ, Dana. Manažment regionálnych rozvojových projektov z fondov EÚ pre sektor verejnej správy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 2, s. 12-18.
  článok

  článok

 9. THURZOVÁ, Marta. Novela Zákonníka práce účinná od 1. marca 2010. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 2, s. 18-22.
  článok

  článok

 10. JEŽKOVÁ, Renáta. Plánovanie koncepcie regionálneho/mestského marketingu. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 3, s. 7-11.
  článok

  článok