Výsledky vyhľadávania

 1. JEŽKOVÁ, Renáta. Dôvody uplatňovania marketingu v mestách a regiónoch. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 1, s. 2-6.
  článok

  článok


 2. PAULIČKOVÁ, Alena. Obec ako podnikateľský subjekt. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 1, s. 26-31.
  článok

  článok


 3. JEŽKOVÁ, Renáta. Organizovanie a financovanie mestského marketingu. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 2, s. 3-7.
  článok

  článok


 4. KISEĽÁKOVÁ, Dana. Manažment regionálnych rozvojových projektov z fondov EÚ pre sektor verejnej správy. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 2, s. 12-18.
  článok

  článok


 5. THURZOVÁ, Marta. Novela Zákonníka práce účinná od 1. marca 2010. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 2, s. 18-22.
  článok

  článok


 6. JEŽKOVÁ, Renáta. Plánovanie koncepcie regionálneho/mestského marketingu. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 3, s. 7-11.
  článok

  článok


 7. MIČUDOVÁ, Tatiana. Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 3, s. 11-15.
  článok

  článok


 8. KISEĽÁKOVÁ, Dana. Manažment rozpočtovania regionálnych rozvojových projektov z fondov EÚ pre mestá a obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 4, s. 2-7.
  článok

  článok


 9. MIČUDOVÁ, Tatiana. Aktívne opatrenia na trhu práce po prijatí zákona č. 52/2010 Z.z. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 4, s. 7-11.
  článok

  článok


 10. JEŽKOVÁ, Renáta. Nástroje situačnej analýzy mesta. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7523, 2010, roč. 3, č. 5, s. 2-5.
  článok

  článok