Výsledky vyhľadávania

 1. TICHÝ, Miroslav. Akreditácia vysokých škôl a zmeny vysokoškolského zákona. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 2, s. 2-7.
  článok

  článok

 2. KONVALINKOVÁ, Iveta. Poskytovanie dotácií. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 2, s. 8-15.
  článok

  článok

 3. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Modernizácia služieb zamestnanosti na Slovensku. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 2, s. 32-35.
  článok

  článok

 4. KÁDEK, Pavol. Zdravotná starostlivosť a formy jej poskytovania. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 2, s. 53-59.
  článok

  článok

 5. ČINTALA, Peter. Zákon o platobných službách. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 2, s. 69-75.
  článok

  článok

 6. ČINTALA, Peter. Energetický audit. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 1, s. 2-5.
  článok

  článok

 7. KOVÁČIKOVÁ, Eva. Zákon o štátnej službe. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 1, s. 36-42.
  článok

  článok

 8. CINGELOVÁ, Zuzana. Zmeny v odmeňovaní vo verejnej správe. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 1, s. 47-53.
  článok

  článok

 9. TKÁČ, Vojtech. Inštitúcie EÚ. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 1, s. 57-64.
  článok

  článok

 10. KUBINCOVÁ, Soňa. Návrh rozpočtu obce. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 1, s. 65-68.
  článok

  článok