Výsledky vyhľadávania

 1. LEŠKOVÁ, Danica. Hydrologické prejavy povodne v máji a júni 2010. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 11-12, s. 14-19. Dostupné na : <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
  článok

  článok

 2. HOLČÍK, Vladimír - RYBÁR, Martin. 500 rokov priehradného staviteľstva na území Slovenska. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 5-6, s. 4. Dostupné na : <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
  článok

  článok

 3. VOLOŠ, Viliam. Medzinárodný význam poldra Beša v ochrane pred povodňami. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 5-6, s. 7-9. Dostupné na : <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
  článok

  článok

 4. HOLČÍK, Vladimír. Konferencia o Dunajskej stratégii. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 7-8, s. 10-12. Dostupné na : <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
  článok

  článok

 5. Svetový deň životného prostredia 2010. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 7-8, s. 24. Dostupné na : <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
  článok

  článok

 6. LICHÝ, Ján. Šanghaj a EXPO 2010. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 7-8, s. 16-22. Dostupné na : <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
  článok

  článok

 7. GAJDOVÁ, Jana. Vodný plán Slovenska. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 3-4, s. 4-5. Dostupné na : <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
  článok

  článok

 8. BAČÍK, Martin. Nová právna úprava ochrany pred povodňami. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 3-4, s. 8-12. Dostupné na : <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
  článok

  článok

 9. MIŠČÍKOVÁ, Tatiana. Voda - determinant zdravia. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 9-10, s. 18-19. Dostupné na : <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
  článok

  článok

 10. BAČÍK, Martin. NR SR sa uzniesla na zákone o ochrane pred povodňami. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 1-2, s. 4-7. Dostupné na : <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
  článok

  článok