Výsledky vyhľadávania

  1. Vybrané kapitoly z obchodnej prevádzky. Zostavil Pavol Kita. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 324 s. [20,81 AH]. ISBN 978-80-225-3943-2.