Výsledky vyhľadávania

  1. MIHALIKOVÁ, Eva - KOREŇOVÁ, Darina. Modelové a účtovné zobrazenie financovania školstva v zriaďovateľskej pôsobností obcí. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 2, s. 122-135.
    článok

    článok