Výsledky vyhľadávania

  1. MEGYESIOVÁ, Silvia et al. Štruktúra a vek lekárov na Slovensku v kontexte krajín EÚ. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 4, s. 67-73. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208682/fss0415.pdf>
    článok

    článok

  2. LIESKOVSKÁ, Vanda et al. Spokojnosť pacienta v kontexte marketingovo-manažerského prístupu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 4, s. 74-79. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0208682/fss0415.pdf>
    článok

    článok