Výsledky vyhľadávania

 1. BEKA, Ján. Očakávaný makroekonomický vývoj SR. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, December 2015, roč. 23, č. 10, s. 2-3.
  článok

  článok

 2. SZABÓ, Zuzana. Teória a prax uzatvárania zmlúv o spotrebiteľskom úvere v nebankových spoločnostiach. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, December 2015, roč. 23, č. 10, s. 10-11.
  článok

  článok

 3. ŽÁKOVÁ, Jozefína - ČAMEK, Miroslav. Prečo je potrebné reformovať náš dôchodkový systém? In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, December 2015, roč. 23, č. 10, s. 19-20.
  článok

  článok

 4. ŠUJAN, Rudolf. Významné zmeny v ochrane vkladov na Slovensku. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, December 2015, roč. 23, č. 10, s. 21-23.
  článok

  článok

 5. HOLEC, Roman. Ervin Hexner (zabudnutý ekonóm). In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, December 2015, roč. 23, č. 10, s. 28-30.
  článok

  článok

 6. ŠESTÁK, Ľuboš. Slovenský finančný sektor z pohľadu finančnej stability. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2015. ISSN 1335-0900, December 2015, roč. 23, č. 10, s. 4-9.
  článok

  článok