Výsledky vyhľadávania

 1. KLAS, Antonín. Role of domestic technological development in innovations. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 4, s. 448-459.
  článok

  článok

 2. KOMPOLTOVÁ, Soňa. [Didaktika podnikovej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 4, s. 541-542. Recenzia na: Didaktika podnikovej ekonomiky / Darina Orbánová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3137-5.
  článok

  článok

 3. DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Efektívnosť investícií do zdravotníctva a jej determinanty. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 3, s. 387-395. VEGA 2/0212/09.
  článok

  článok

 4. HUSÁR, Jaroslav. Načo nám je ekonometria? In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 3, s. 409-418.
  článok

  článok

 5. LOVÁSZOVÁ, Miriam. Cena rektora Ekonomickej Univerzity v Bratislave za publikačnú činnosť v roku 2010. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 1, s. 131.
  článok

  článok

 6. ŠIKULA, Milan. Crisis and post-crisis adjustment and new challenges for the economic science. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 188-202.
  článok

  článok

 7. MARTIN, Claude. ICTs. towards partnership between university and enterprise in the european context. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 208-212.
  článok

  článok

 8. DOVÁĽOVÁ, Gabriela. [Mosty z chudoby: stratégie pre profesionálov komunity]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 298-299. Recenzia na: Mosty z chudoby: stratégie pre profesionálov a komunity / Payne, R.K. ; DeVol, P., Smith, T.D. - Košice : Equilibria, s.r.o., 2010.
  článok

  článok

 9. MAZUR, Jolanta. Trends and challenges in higher education internationalisation. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 163-187.
  článok

  článok

 10. KISLINGEROVÁ, Eva. The World of economy and finance after trhe crisis. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 213-228.
  článok

  článok