Výsledky vyhľadávania

 1. HRVOLOVÁ, Barbora. Pozitívny prístup a skúsenosti sú našou najdôležitejšou devízou. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 3, s. 16-17.
  článok

  článok


 2. MOZOLA, Patrik. Indické automobilky zdražujú. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 14-15.
  článok

  článok


 3. HOMOĽA, Lukáš. Maslowova pyramída potrieb. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 52-55.
  článok

  článok


 4. HOMOĽA, Lukáš. Prioritou je vysoká angažovanosť zamestnancov. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 58-59.
  článok

  článok


 5. BURÁK, Emil. Víťazní charizmatici v podnikaní. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 60-63.
  článok

  článok


 6. BURÁK, Emil. Presvedčivá biznis komunikácia. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 66-67.
  článok

  článok


 7. HÖLCZ, Róbert. Pakt konkurecieschopnosti na zaplátanie krízovej trhliny. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 4, s. 8-9.
  článok

  článok


 8. HÖLCZ, Róbert. Japonské nešťastie nemusí ohroziť globálnu ekonomiku. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 4, s.12-13.
  článok

  článok


 9. BURÁK, Emil. Mravnosť v biznise - slovenský otčenáš etiky podnikania. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 4, s.44-47. Recenzia na: Breviár etiky podnikania / Gabriel Blaškovič. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav, 2010. - ISBN 978-80-89228-28-7.
  článok

  článok


 10. PUCHÁ, Nikoleta - ONOFREJOVÁ, Daniela. Moderná firma a skúmanie produktivity. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 4, s. 74-76.
  článok

  článok