Výsledky vyhľadávania

 1. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Prehlbovanie vzťahov medzi Slovenskom a Ruskom od vstupu do EÚ. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 32-35.
  článok

  článok

 2. BALÁŽ, Peter - VERČEK, Peter. Bude 21. storočie storočím Číny? In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 28-31.
  článok

  článok

 3. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Aktualizované obchodné podmienky - INCOTERMS R 2010. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 3, s. 42-45.
  článok

  článok

 4. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Nová výzva na predkladanie projektov v programe Inteligentná energia - Európa (IEE). In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 3, s. 32-33.
  článok

  článok

 5. PAVELKA, Ľuboš. Dokáže Slovensko vyriešiť dôchodkové a odvodové rébusy? In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 4, s.16-17.
  článok

  článok

 6. PAVELKA, Ľuboš. Jedno euro za 78 centov? In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 4, s.18-19.
  článok

  článok

 7. SIVÁK, Rudolf. Chceme vzdelávať špičkových ekonómov. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 5, s. 53.
  článok

  článok

 8. JAMNICKÝ, Peter. Skryté nástrahy rozhodovania. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 9, s. 30-32.
  článok

  článok

 9. KULTAN, Jaroslav. Bioplyn - surovina s budúcnosťou. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 10, s. 32-33.
  článok

  článok

 10. KULTAN, Jaroslav. Vzdelávanie novej generácie odborníkov je prioritou. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 11, s. 36-37.
  článok

  článok