Výsledky vyhľadávania

 1. PAVELKA, Ľuboš. Kríza dôvery a bankové sejfy plné zlata. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 6, s. 14.
  článok

  článok

 2. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - VERČEK, Peter. Vplyv globálnej finančnej krízy na vývoj zahraničného obchodu Číny. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 6, s. 28-31.
  článok

  článok

 3. VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Štvrťročná správa IMB dokumentuje nepriaznivý vývoj pirátstva. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 6, s. 42-44.
  článok

  článok

 4. KULTAN, Jaroslav. Vzdelávanie novej generácie odborníkov je prioritou. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 11, s. 36-37.
  článok

  článok

 5. JAMNICKÝ, Peter. Skryté nástrahy rozhodovania. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 9, s. 30-32.
  článok

  článok

 6. KULTAN, Jaroslav. Bioplyn - surovina s budúcnosťou. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 10, s. 32-33.
  článok

  článok

 7. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Prehlbovanie vzťahov medzi Slovenskom a Ruskom od vstupu do EÚ. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 32-35.
  článok

  článok

 8. BALÁŽ, Peter - VERČEK, Peter. Bude 21. storočie storočím Číny? In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 1-2, s. 28-31.
  článok

  článok

 9. PAVELKA, Ľuboš. Dokáže Slovensko vyriešiť dôchodkové a odvodové rébusy? In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 4, s.16-17.
  článok

  článok

 10. PAVELKA, Ľuboš. Jedno euro za 78 centov? In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : Versa Media, 2011. ISSN 1336-393X, 2011, roč. 11, č. 4, s.18-19.
  článok

  článok