Výsledky vyhľadávania

 1. ŠTEFÁNEKOVÁ, Adriana. Skúsenosti s uplatňovaním konceptu spoločenskej zodpovednosti v malých a stredných podnikoch. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015. ISSN 1337-9593, 2015, roč. 10, č. 22, s. 274-288. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0212131/StudentskyCasOpis_2015_22.pdf>
  článok

  článok

 2. SERFÖZÖOVÁ, Renáta. Účtovanie dlhodobého hmotného majetku v sústave podvojného účtovníctva. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015. ISSN 1337-9593, 2015, roč. 10, č. 22, s. 242-257. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0212131/StudentskyCasOpis_2015_22.pdf>
  článok

  článok

 3. BOJKOVÁ, Eva. Franchising ako koncepcia podnikania v 21. storočí. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015. ISSN 1337-9593, 2015, roč. 10, č. 22, s. 5-17. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0212131/StudentskyCasOpis_2015_22.pdf>
  článok

  článok

 4. ČAPUTOVÁ, Aneta. Zhodnotenie konkurencieschopnosti vybraného podnikateľského subjektu. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015. ISSN 1337-9593, 2015, roč. 10, č. 22, s. 34-51. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0212131/StudentskyCasOpis_2015_22.pdf>
  článok

  článok

 5. FARKAS, Dávid. Zhodnotenie konkurencieschopnosti vybraného podnikateľského subjektu. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015. ISSN 1337-9593, 2015, roč. 10, č. 22, s. 52-66. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0212131/StudentskyCasOpis_2015_22.pdf>
  článok

  článok

 6. JANČOVIČOVÁ, Miroslava. Konsolidácia v podmienkach miestnej samosprávy ako proces pokračovania reformy účtovníctva a výkazníctva v samospráve. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015. ISSN 1337-9593, 2015, roč. 10, č. 22, s. 79-95. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0212131/StudentskyCasOpis_2015_22.pdf>
  článok

  článok

 7. KACLÍKOVÁ, Ivana. Finančná a kapitálová štruktúra malých a stredných podnikov. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015. ISSN 1337-9593, 2015, roč. 10, č. 22, s. 96-110. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0212131/StudentskyCasOpis_2015_22.pdf>
  článok

  článok

 8. KRČ, Jaroslav. Poistenie katastrofických rizík malých a stredných podnikov. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015. ISSN 1337-9593, 2015, roč. 10, č. 22, s. 147-157. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0212131/StudentskyCasOpis_2015_22.pdf>
  článok

  článok

 9. KUBA, Andrej. Vplyv marketingovej komunikácie na nákupné správanie seniorov. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015. ISSN 1337-9593, 2015, roč. 10, č. 22, s. 158-173. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0212131/StudentskyCasOpis_2015_22.pdf>
  článok

  článok

 10. LEVÁRSKA, Katarína. Banky a životné prostredie. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015. ISSN 1337-9593, 2015, roč. 10, č. 22, s. 174-186. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0212131/StudentskyCasOpis_2015_22.pdf>
  článok

  článok