Výsledky vyhľadávania

 1. BANDRÉ, Martin. Využitie obnoviteľných zdrojov na výrobu elektrickej energie v SR. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. ISSN 1337-9593, 2013, roč. 8, č. 19, s. 14-22. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0212134/StudentskyCasOpis_2013_19.pdf>
  článok

  článok

 2. GUTMAN, Marián. Hospodárska politika štátu – história, fakty a čísla. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. ISSN 1337-9593, 2013, roč. 8, č. 19, s. 41-53. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0212134/StudentskyCasOpis_2013_19.pdf>
  článok

  článok

 3. NOVÁKOVÁ, Jana. Komparácia vybraných poisťovní v SR a ČR. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. ISSN 1337-9593, 2013, roč. 8, č. 19, s. 85-91. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0212134/StudentskyCasOpis_2013_19.pdf>
  článok

  článok

 4. ŠEMŠEJ, Miroslav. Platobné systémy bánk po vstupe SR do Eurozóny. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. ISSN 1337-9593, 2013, roč. 8, č. 19, s. 125-131. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0212134/StudentskyCasOpis_2013_19.pdf>
  článok

  článok

 5. ÁDÁMOVÁ, Iveta. Hodnotenie hospodárskeho výsledku samosprávnej jednotky. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. ISSN 1337-9593, 2013, roč. 8, č. 19, s. 6-13. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0212134/StudentskyCasOpis_2013_19.pdf>
  článok

  článok

 6. GÁBOROVÁ, Ivana. Perspektívy vývoja vecného a finančného zabezpečenia vybraného odvetvia verejnej správy v podmienkach SR. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. ISSN 1337-9593, 2013, roč. 8, č. 19, s. 33-40. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0212134/StudentskyCasOpis_2013_19.pdf>
  článok

  článok

 7. MARCZEL, Tomáš. Environmentálne dane na ochranu vôd na Slovensku a v Maďarsku. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. ISSN 1337-9593, 2013, roč. 8, č. 19, s. 79-84. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0212134/StudentskyCasOpis_2013_19.pdf>
  článok

  článok

 8. OLEŠ, Peter. Produktová stratégia podniku Oxymat – Slovakia s.r.o. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. ISSN 1337-9593, 2013, roč. 8, č. 19, s. 92-107. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0212134/StudentskyCasOpis_2013_19.pdf>
  článok

  článok

 9. POPAĎÁKOVÁ, Anna. Finančný podporný systém malých a stredných podnikov. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2013. ISSN 1337-9593, 2013, roč. 8, č. 19, s. 112-118. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0212134/StudentskyCasOpis_2013_19.pdf>
  článok

  článok