Výsledky vyhľadávania

  1. MEGYESIOVÁ, Silvia - HUDÁK, Matej. Závislosť dojčenskej úmrtnosti od zvolených faktorov v krajinách EÚ. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. ISSN 1336-7420, 2011, roč. 7, č. 7, s. 144-149. VEGA 1/0906/11. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0144838/fss0711.pdf>
    článok

    článok