Výsledky vyhľadávania

 1. REPČÍKOVÁ, Saskia. Umenie dobrej prezentácie : máte pred sebou prezentáciu Vašej školy? In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 10, s. 9-12.
  článok

  článok

 2. BIELESZOVÁ, Dušana. Kríza ako príležitosť na zmenu. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 10, s. 20-23.
  článok

  článok

 3. VEVERKOVÁ, Ingrid. Tvorba a použitie sociálneho fondu v školách a školských zariadeniach. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 11, s. 11-15.
  článok

  článok

 4. MANNIOVÁ, Jolana. Autorita riaditeľa a manažérske funkcie v práci školy : je nenahraditeľná a potrebná, ale.. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 2, s. 2-8.
  článok

  článok

 5. PÚČEK, Ľubomír. Verejné obstarávanie v podmienkach školy : podmienky účasti. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 2, s. 13-17.
  článok

  článok

 6. REPČÍKOVÁ, Saskia. Kľúčové úlohy pre úspešný marketingový plán školy : nechajte značku rozprávať. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 6, s. 8-11.
  článok

  článok

 7. HERICH, Ján. Nezamestnanosť absolventov škôl : dôsledky krízy pretrvávajú. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 6, s. 24-28.
  článok

  článok

 8. ZELINOVÁ, Milota. Riadenie kvality výchovy : zvoliť správnu filozofiu školy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 1, s. 9-13.
  článok

  článok

 9. KAŠČÁK, Ondrej - PUPALA, Branislav. Neoliberálna pasca súčasnej vzdelávacej politiky a školskej praxe : rozumne konštituovať vzdelávanie. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 1, s. 14-18.
  článok

  článok

 10. PÚČEK, Ľubomír. Verejné obstarávanie v podmienkach školy : úvod do problematiky. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 1, s. 19-24.
  článok

  článok