Výsledky vyhľadávania

 1. BALÁŽ, Vladimír. Čo ovplyvní výnosy z akcií: dlhodobý pohľad. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, máj 2012, roč. 13, č. 5, s. 10-12.
  článok

  článok


 2. POLANSKÝ, Igor. Dlhopisy na veľmi veľmi veľmi dlhý čas. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, máj 2012, roč. 13, č. 5, s. 18-19.
  článok

  článok


 3. MÁJEK, Michal. Ako skrotiť ropu a zlato. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, máj 2012, roč. 13, č. 5, s. 22-24.
  článok

  článok


 4. TÓTH, Richard. Alchýmia banky bánk : Európska centrálna banka môže takmer všetko. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, máj 2012, roč. 13, č. 5, s. 26-27.
  článok

  článok


 5. BALÁŽ, Vladimír. Komplexné voľby vo finančných službách. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, máj 2012, roč. 13, č. 5, s. 30-31.
  článok

  článok


 6. HANSON, Michael. Španielsko: ďalší trest pre Európu : podielové fondy od 23. marca 2012 do 20. apríla 2012. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, máj 2012, roč. 13, č. 5, s. 34.
  článok

  článok


 7. BALÁŽ, Vladimír. Komplexné voľby vo finančných službách. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, apríl 2012, roč. 13, č. 4, s. 32-33.
  článok

  článok


 8. SPIŠ, Jaroslav. Diverzifikovať, diverzifikovať a opäť diverzifikovať : ako majú reagovať investori na aktuálne dianie na finančných trhoch? In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, apríl 2012, roč. 13, č. 4, s. 18-19.
  článok

  článok


 9. JONÁŠ, Ján. Hayek verzus Keynes : nechať ekonomiku tak, alebo ju riadiť cez štát? In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, apríl 2012, roč. 13, č. 4, s. 20-21.
  článok

  článok


 10. BAČIŠIN, Vladimír. ...a prezident povedal: Buď fond : suverénny fond Kazachstanu pomáha ekonomike krajiny. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2012. ISSN 1335-8235, apríl 2012, roč. 13, č. 4, s. 28-29.
  článok

  článok