Výsledky vyhľadávania

 1. ÁRENDÁŠ, Peter - CHOVANCOVÁ, Božena. Is it possible to back a major world currency by gold? In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 2, s. 128-139.
  článok

  článok

 2. MEGYESIOVÁ, Silvia. [Dlouhodobá nezaměstnanost v České republice]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 2, s. 267. Recenzia na: Dlohodobá nezaměstnanost v České republice / Pavelka, T. - Löster, T. - Praha : Melandrium, 2011. - ISBN 978-80-86175-76-8.
  článok

  článok

 3. MATULČÍKOVÁ, Marta - BREVENÍKOVÁ, Daniela. Holistic development of human resources through lifelong education. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 2, s. 140-164. VEGA 1/0466/11.
  článok

  článok

 4. ANDRÁŠIK, Ladislav. Ekonómia reálnych a virtuálnych hospodárstiev. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 2, s. 165-197.
  článok

  článok

 5. IVANIČKOVÁ, Alžbeta. Kreativita a konceptualizácia priestoru - nové impulzy v regionálnom rozvoji. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 2, s. 111-127. ITMS 26240120032, APVV-0101-10.
  článok

  článok

 6. POLEDNÁKOVÁ, Anna - BIKÁR, Miloš. Ekonomické modely fúzií a akvizície. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 2, s. 226-232.
  článok

  článok

 7. BAŠOVÁ, Alena. Regulácia energetického trhu v Európskej únii. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 2, s. 233-243.
  článok

  článok

 8. HOLKOVÁ, Vieroslava - VALACH, Matej. Life quality versus social life quality in Slovakia. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 3, s. 291-305. VEGA 1/0570/11.
  článok

  článok

 9. ČIHOVSKÁ, Viera. Social orientation of marketing concept. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 3, s. 326-335. VEGA 1/0047/11.
  článok

  článok

 10. HUTERA, Milan. Bodovacia metóda a jej modifikácia. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 3, s. 397-404. VEGA 1/1174/12.
  článok

  článok