Výsledky vyhľadávania

 1. BARLAŠOVÁ, Terézia. Klasifikácia príjmov plynúcich do štátneho rozpočtu. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 4-7.
  článok

  článok

 2. DANKOVÁ, Lenka. Digitálna Európa a digitálna budúcnosť. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 17-23.
  článok

  článok

 3. KOPČÁKOVÁ, Janka. Daňové raje. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 30-35.
  článok

  článok

 4. POTOMA, Radoslav - NOVOTNÝ, Marcel. Analýza ukazovateľov rentability a likvidity v podniku U. S. Steel Košice, s.r.o. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 8-11.
  článok

  článok

 5. ROZKOŠOVÁ, Anna. Mobilita výrobného faktora pracovná sila v európskom regióne. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 12-16. I-18-107-00.
  článok

  článok

 6. HORVÁTHOVÁ, Miroslava. Spôsoby získania a udržania si konkurenčnej výhody v logistike v súčasnom dynamickom trhovom prostredí. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 24-29.
  článok

  článok

 7. LUKÁČ, Jozef. Stanovenie výkonnosti podniku na základe moderných prístupov ako súčasť schopností finančnej gramotnosti jednotlivca. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 41-45. I-18-110-00.
  článok

  článok

 8. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Manažérstvo výrobného procesu. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 50-56. I-18-109-00.
  článok

  článok

 9. LACKO, Roman - HURNÝ, František - GUBACKÝ, Marián. Meranie výkonnosti bankových subjektov. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 65-70. I-18-107-00.
  článok

  článok

 10. HURNÝ, František - KOTRÁDYOVÁ, Simona - LACKO, Roman. Aplikácia portfóliovej analýzy vo vybranom podniku. In PhDWorks : zborník príspevkov z III. workshopu mladých vedeckých pracovníkov, 7. November 2018, Košice, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4582-2, ss. 36-40.
  článok

  článok