Výsledky vyhľadávania

  1. Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov : vybrané aspekty. Jana Kušnírová, Marcela Rabatinová, Juraj Válek ; zostavovateľské a technické práce: Juraj Válek. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 352 s. [21 AH]. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-7552-900-8.
  2. KUŠNÍROVÁ, Jana - RABATINOVÁ, Marcela - VÁLEK, Juraj. Daňová politika a jej vplyv na efektívny výber daní a elimináciu daňových únikov : vybrané aspekty. Recenzenti: Anna Schultzová, Petr David, Dagmar Bednáriková. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 352 s. [21,2 AH]. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-7552-900-8. [Počet ex. : 35, z toho voľných 26, prezenčne 6]