Výsledky vyhľadávania

 1. SÝKORA, Jozef. Zásady hospodárenia obce ako obligátorne ustanovenie zákona o majetku obcí. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava ; Bratislava : Iura Edition : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 6, s. 6-8.
  článok

  článok

 2. STRAPÁČ, Peter. Vymáhanie miestnych daní obcou. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava ; Bratislava : Iura Edition : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 6, s. 13-15.
  článok

  článok

 3. BRIESTENSKÝ, Ladislav. Organizačné zmeny - nástroj riadenia. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava ; Bratislava : Iura Edition : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 6, s. 8-13.
  článok

  článok

 4. STRAPÁČ, Peter. Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach po novele zákona. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava ; Bratislava : Iura Edition : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 7-8, s. 8-11.
  článok

  článok

 5. MIČUDOVÁ, Tatiana. Podanie žiadosti podľa zákona o slobode informácií a zneužitie práva. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava ; Bratislava : Iura Edition : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 9, s. 6-9.
  článok

  článok

 6. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Zákon o rozpočtovej zodpovednosti a povinnosti obce. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava ; Bratislava : Iura Edition : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 10, s. 7-10.
  článok

  článok

 7. THURZOVÁ, Marta. Vymenovanie a voľba v pracovnoprávnych vzťahoch. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava ; Bratislava : Iura Edition : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 11, s. 2-6.
  článok

  článok

 8. KONEČNÝ, Peter. Kontrola čerpania kapitálových výdavkov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava ; Bratislava : Iura Edition : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 12, s. 6-8.
  článok

  článok

 9. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Predbežná a priebežná finančná kontrola po novele zákona o finančnej kontrole. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava ; Bratislava : Iura Edition : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 12, s. 8-12.
  článok

  článok

 10. MIČUDOVÁ, Tatiana. Povinnosti zamestnancov vo verejnej službe. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition, 2014. ISSN 1337-7523, 2014, roč. 7, č. 1, s. 2-5.
  článok

  článok