Výsledky vyhľadávania

 1. HORÁKOVÁ, Galina - MUCHA, Vladimír. Využitie metódy Monte Carlo na určenie rozdelenia celkových škôd v danom portfóliu poistných zmlúv. In REIFF, Marian. Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 434-438.
  článok

  článok


 2. HURTOŇOVÁ, Martina. Odložené dane podľa IAS 12 - Dane z príjmov. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 246-250.
  článok

  článok


 3. PARDELOVÁ, Ružena. Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002. ISSN 0323-262X, 2002, roč. 31, č. 4, s. 525-528.
  článok

  článok


 4. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - MELUCHOVÁ, Jitka. Technické rezervy v poisťovni. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 256-261.
  článok

  článok


 5. MELUCHOVÁ, Jitka - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Významné legislatívne zmeny v oblasti harmonizácie slovenskej poistnej legislatívy s právom Európskej únie. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 282-287.
  článok

  článok


 6. RUSŇÁKOVÁ, Lucia - MÁZIKOVÁ, Katarína. Vybrané problémy účtovania zásob podľa Všeobecných účtovných zásad (US GAAP) v porovnaní so slovenskou právnou úpravou. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 313-317.
  článok

  článok


 7. KADLEČÍKOVÁ, Oľga - BOUŠKOVÁ, Dagmar. Harmonizácia slovenského bankového práva s právom Európskej únie. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 262-266.
  článok

  článok


 8. SAKÁLOVÁ, Katarína. Vplyv niektorých predpokladov na zisk dočasného poistenia na úmrtie. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 471-477.
  článok

  článok


 9. RUBLÍKOVÁ, Eva. Testing of nonlinear dependence in economic time series. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 539-542.
  článok

  článok


 10. BREZINA, Ivan. Možnosti aplikácie kvantitatívnych prístupov v logistike. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 583-586.
  článok

  článok