Výsledky vyhľadávania

 1. TUMPACH, Miloš. Medzinárodné smernice pre vzdelávanie v oblasti účtovníctva. In REIFF, Marian. Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 363-365.
  článok

  článok

 2. ONDREJKOVÁ, Anna. Certifikačná autorita - jej chápanie, úlohy a postavenie v informačnej spoločnosti. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 162-168.
  článok

  článok

 3. HORNÍKOVÁ, Adriana - CHAJDIAK, Jozef. SPSS (Superior performing software systems) - modul Answer tree, Príklad segmentácie trhu. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 439-443.
  článok

  článok

 4. PARDELOVÁ, Ružena. Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2002. ISSN 0323-262X, 2002, roč. 31, č. 4, s. 525-528.
  článok

  článok

 5. SAKÁLOVÁ, Katarína. Vplyv niektorých predpokladov na zisk dočasného poistenia na úmrtie. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 471-477.
  článok

  článok

 6. RUBLÍKOVÁ, Eva. Testing of nonlinear dependence in economic time series. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 539-542.
  článok

  článok

 7. BREZINA, Ivan. Možnosti aplikácie kvantitatívnych prístupov v logistike. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 583-586.
  článok

  článok

 8. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - MELUCHOVÁ, Jitka. Technické rezervy v poisťovni. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 256-261.
  článok

  článok

 9. MELUCHOVÁ, Jitka - JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Významné legislatívne zmeny v oblasti harmonizácie slovenskej poistnej legislatívy s právom Európskej únie. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 282-287.
  článok

  článok

 10. ŠOLTÉS, Erik. De Vylderove odhady parametrov kredibilného regresného modelu. In Kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní - metodológia a prax v novom tisícročí : 8. medzinárodná konferencia. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2002. ISBN 80-225-1589-2, s. 561-565.
  článok

  článok