Výsledky vyhľadávania

 1. Zákon č. 80/1997 Z.z. zo 6. februára 1997 o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky. In Finančný poradca podnikateľa. ISSN 1335-3861, 1998, roč. 3, č. 6-7, s. 33-51.
  kniha

  kniha

 2. Exportno-importná banka Slovenskej republiky. In Finančný poradca podnikateľa. ISSN 1335-3861, 1998, roč. 3, č. 6-7, s. 59-83.
  kniha

  kniha

 3. FEKETE, Štefan. REPO obchody s cennými papiermi. In Finančný poradca podnikateľa. ISSN 1335-3861, 1998, roč. 3, č. 6-7, s. 115-122.
  kniha

  kniha

 4. Úplné znenie zákona č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov... In Finančný poradca podnikateľa. ISSN 1335-3861, 1998, roč. 3, č. 6-7, s. 19-32.
  kniha

  kniha

 5. OLÁH, Michal. Ceny - citlivý barometer tvorby finančných zdrojov a podnikania. In Finančný poradca podnikateľa. ISSN 1335-3861, 1998, roč. 3, č. 6-7, s. 123-135.
  kniha

  kniha

 6. OLÁH, Michal. Ako predchádzať dôsledkom cenovej kontroly v podnikaní. In Finančný poradca podnikateľa. ISSN 1335-3861, 1998, roč. 3, č. 6-7, s. 156-164.
  kniha

  kniha

 7. CISKO, Štefan. Predstavujeme Korešpondenčnú školu Poradcu podnikateľa. In Finančný poradca podnikateľa. ISSN 1335-3861, 1998, roč. 3, č. 6-7, s. 180-185.
  článok

  článok

 8. FEKETE, Imrich. Úverové poistenie podnikateľov. In Finančný poradca podnikateľa. ISSN 1335-3861, 1998, roč. 3, č. 6-7, s. 98-114.
  kniha

  kniha

 9. OLÁH, Michal. Cenová stratégia firmy, kľúč k prosperite podnikania a tvorbe vlastných finančných zdrojov. In Finančný poradca podnikateľa. ISSN 1335-3861, 1998, roč. 3, č. 6-7, s. 136-155.
  kniha

  kniha

 10. OLÁH, Michal. Cenová regulácia a jej vplyv na tvorbu finančných prostriedkov firiem. In Finančný poradca podnikateľa. ISSN 1335-3861, 1998, roč. 3, č. 6-7, s. 165-178.
  kniha

  kniha