Výsledky vyhľadávania

 1. CHOVANCOVÁ, Božena - KUKLIŠ, Vladimír. Úrokové sadzby na peňažnom a kapitálovom trhu. In Finančný poradca podnikateľa. ISSN 1335-3861, 1998, roč. 3, č. 6-7, s. 84-91.
  kniha

  kniha

 2. MARUŠIN, Ján. Finančný leasing a nájomca. In Finančný poradca podnikateľa. ISSN 1335-3861, 1998, roč. 3, č. 6-7, s. 92-97.
  kniha

  kniha

 3. 3.Akcie

  HRVOĽOVÁ, Božena. Akcie : účastiny. In Finančný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 1998. ISSN 1335-3861, 1998, č. 3-4, s. 29-70.
  článok

  článok

 4. VLACHYNSKÝ, Karol. Ako znižovať náklady. In Finančný poradca podnikateľa. ISSN 1335-3861, 1998, č. 10, s. 20-28.
  článok

  článok

 5. BUJNOVÁ, Darina. Možnosti uplatňovania nákladov v manažérskom rozhodovaní. In Finančný poradca podnikateľa. ISSN 1335-3861, 1998, č. 10, s. 29-45.
  článok

  článok

 6. ZUBAĽOVÁ, Alena. Komunálny leasing. In Finančný poradca podnikateľa. ISSN 1335-3861, 1998, č. 14, s. 59-69.
  článok

  článok

 7. SOBEK, Otto. Menová politika a rozpočtová politika. In Finančný poradca podnikateľa. ISSN 1335-3861, 1998, č. 14, s. 96-99.
  článok

  článok

 8. MIKOVÁ, Oľga - VLACHYNSKÝ, Karol - MARKOVIČ, Peter. Čo by mal vedieť podnikateľ o financiách. In Finančný poradca podnikateľa. ISSN 1335-3861, 1998, roč. 3, č. 1-2, s. 13-183.
  článok

  článok

 9. SOBEK, Otto. Podstata a ciele menovej politiky. In Finančný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 1997. ISSN 1335-3861, 1997, č. 9, s. 134-136.
  článok

  článok

 10. VLACHYNSKÝ, Karol. Finančné deriváty a obchodovanie s nimi. In Finančný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 1997. ISSN 1335-3861, 1997, č. 9, s. 22-59.
  článok

  článok