Výsledky vyhľadávania

 1. BEDNÁRIK, Richard. Aktuálne z autorského práva. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1335-2881, 2017, roč. 21, č. 2, s. 25-26.
  článok

  článok

 2. KLINKA, Tomáš. „Veľká novela" prinesie zásadné zmeny v práve priemyselného vlastníctva. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1335-2881, 2017, roč. 21, č. 2, s. 20-24.
  článok

  článok

 3. GRÓF, Martin. Voľba stratégie komercializácie vynálezov v podmienkach Slovenskej akadémie vied. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1335-2881, 2016, roč. 20, č. 1-2, s. 33-38.
  článok

  článok

 4. PAVČÍK, Jakub. Sociálne siete a ochrana osobnosti. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1335-2881, 2016, roč. 20, č. 1-2, s. 39-45.
  článok

  článok

 5. BOBEKOVÁ, Elena. Slovenský vynálezca a pôvodca 17 patentov – Ján Bahýľ (1856-1916). In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2016. ISSN 1335-2881, 2016, roč. 20, č. 1-2, s. 46-50.
  článok

  článok

 6. MARČOKOVÁ, Lukrécia - MIKULIČOVÁ, Jitka. Zmeny v európskom patentovom systéme. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2013. ISSN 1335-2881, 2013, roč. 17, č. 1-2, s. 20-27. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0173580/DV_1301web.pdf>
  článok

  článok

 7. ŽATKULIAK, Emil. Prečo mediálna kampaň IP = IQ? In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2013. ISSN 1335-2881, 2013, roč. 17, č. 1-2, s. 18-19. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0173580/DV_1301web.pdf>
  článok

  článok

 8. ADAMOVÁ, Zuzana. Reforma autorského práva v Európe: kedy, keď nie dnes? In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2013. ISSN 1335-2881, 2013, roč. 17, č. 1-2, s. 34-36. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0173580/DV_1301web.pdf>
  článok

  článok

 9. KAPUSTOVÁ, Andrea. Úspešné príbehy : Mary Engelbreitová: umelkyňa a podnikateľka - licencovanie. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2013. ISSN 1335-2881, 2013, roč. 17, č. 3, s. 26-27. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0176929/DV_1303web.pdf>
  článok

  článok

 10. VAŠKOVÁ, Eva. Zaujalo nás : keď inovácie stimulujú podnikanie. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2013. ISSN 1335-2881, 2013, roč. 17, č. 3, s. 30-31. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0176929/DV_1303web.pdf>
  článok

  článok