Výsledky vyhľadávania

  1. KARDOŠ, Peter. Ohodnocovanie ochranných známok v SR - legislatíva a prax. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-2881, 2010, roč. 14, č. 2, s. 14-18. Dostupné na : <http://www.indprop.gov.sk/swift_data/source/pdf/casopis_dusevne_vlastnictvo/DV_2_2010.pdf>
    článok

    článok