Výsledky vyhľadávania

  1. KOUDELKA, Jan. Spotřebitelé a marketing. 1. vydání. Praha : C.H.BECK, 2018. 354 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-693-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  2. ZELENÝ, Lubomír. Osobní doprava. Recenzenti: Jan Balíček, Jaromír Bittner. 1. vydání. Praha : C.H.BECK, 2017. 213 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-681-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. VOSTATEK, Jaroslav. Penzijní teorie a politika. 1. vydání. Praha : C.H.BECK, 2016. 267 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-571-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  4. ŠTĚDROŇ, Bohumír et al. Manažerské rozhodování v praxi. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 275 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-587-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  5. KUBÍČKOVÁ, Dana - JINDŘICHOVSKÁ, Irena. Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firmy. Praha : C. H. Beck, 2015. xxiii, 342 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-538-1. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  6. KISLINGEROVÁ, Eva. Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky : v globální světové ekonomice. Praha : C.H.Beck, 2014. 171 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-537-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  7. HEDIJA, Veronika. Fiskální politika v prostředí evropské hospodářské a měnové unie. Praha : C.H.Beck, 2014. 127 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-526-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]
  8. SMRČKA, Luboš. Ovládnutí a převzetí firem. Praha : C. H. Beck, 2013. viii, 151 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-442-1. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
  9. ŠTĚDROŇ, Bohumír - POTŮČEK, Martin - PROROK, Vladimír. Politika a politický marketing. Praha : C. H. Beck, 2013. xvi, 255 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-448-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. KISLINGEROVÁ, Eva - RICHTER, Tomáš - SMRČKA, Luboš. Insolvenční praxe v České republice : v období 2008 - 2013. Praha : C. H. Beck, 2013. 143 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-497-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]