Výsledky vyhľadávania

 1. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 82 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-626-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. My v číslach : pohyb obyvateľstva 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 15 s. Demografia a sociálna štatistika, marec 2018. ISBN 978-80-8121-668-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Štatistika v súvislostiach : hlavné trendy populačného vývoja v SR v roku 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 125 s. Demografia a sociálna štatistika, 2018. ISBN 978-80-8121-670-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Štruktúra miezd v SR v roku 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 155 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-628-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. EU SILC 2016 : zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 80 s. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-556-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Štruktúra miezd v SR 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 147 s. Demografia a sociálna štatistika. ISBN 978-80-8121-561-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Štatistika v súvislostiach : hlavné trendy populačného vývoja v SR v roku 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 45 s. Demografia a sociálna štatistika, jún 2017. ISBN 978-80-8121-605-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Spotreba potravín v SR v roku 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 28 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-555-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Úplné náklady práce v SR v roku 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 137 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-562-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2015 : (podľa metodiky ESSPROS). Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 35 s. Demografia a sociálne štatistiky. ISBN 978-80-8121-478-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha