Výsledky vyhľadávania

  1. Energetika 2008. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009. 163 s. Energetika, priemysel a stavebníctvo. ISBN 978-80-89358-34-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2008. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009. 62 s. Energetika, priemysel a stavebníctvo. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  3. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2008. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2009. 89 s. Energetika, priemysel a stavebníctvo. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2008. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008. 84 s. Energetika, priemysel a stavebníctvo. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. Energetika 2007. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008. 163 s. Energetika, priemysel a stavebníctvo. ISBN 978-80-89358-02-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2007. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008. 66 s. Energetika, priemysel a stavebníctvo. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2007. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008. 97 s. Energetika, priemysel a stavebníctvo. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2008. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008. 63 s. Energetika, priemysel a stavebníctvo. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 2. štvrťrok 2008. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008. 85 s. Energetika, priemysel a stavebníctvo. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2007. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008. 62 s. Energetika, priemysel a stavebníctvo. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]