Výsledky vyhľadávania

 1. Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2018. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. online [36 s.]. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-715-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby za 4. štvrťrok a bilancia plodín za 2. polrok. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 45 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. Súpis hospodárskych zvierat k 31. 12. 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 9 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-645-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Štrukturálne zisťovanie fariem 2016 - typológia fariem. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 57 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-676-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Štrukturálne zisťovanie fariem 2016 - komplexné výsledky. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 128 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-677-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 81 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 4. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 17 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. Základné ukazovatele za vybrané trhové služby za 4. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 15 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Vnútorný obchod, ubytovacie a stravovacie služby v SR za 4. štvrťrok 2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2018. 25 s. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2017. Bratislava : Štatistický úrad SR, 2018. online 75 s. Odvetvové štatistiky. ISBN 978-80-8121-642-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha