Výsledky vyhľadávania

  1. SIDAK, Mykola et al. Finančné právo. Recenzenti: Milan Bakeš, Ladislav Balko. 2. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2014. xxvi, 500 s. [33,68 AH]. Právnické učebnice. ISBN 978-80-89603-22-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  2. PROCHÁZKA, Radoslav - KÁČER, Marek. Teória práva. Bratislava : C. H. Beck, 2013. xviii, 290 s. Beckova edícia Právnické učebnice. ISBN 978-80-89603-14-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  3. VRABKO, Marián. Správne právo procesné : všeobecná časť. Bratislava : C. H. Beck, 2013. xx, 278 s. Beckova edícia Právnické učebnice. ISBN 978-80-89603-13-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  4. JANKŮ, Martin. Základy práva pre poslucháčov neprávnických fakúlt. Bratislava : C. H. Beck, 2012. xxxv, 652 s. Beckova edícia Právnické učebnice. ISBN 978-80-89603-06-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  5. VRABKO, Marián. Správne právo hmotné : všeobecná časť. Bratislava : C. H. Beck, 2012. xxiv, 453 s. Beckova edícia Právnické učebnice. ISBN 978-80-89603-03-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  6. SIDAK, Mykola et al. Finančné právo. Recenzenti: Milan Bakeš, Ladislav Balko. 1. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2012. 448 s. [30,69 AH]. Právnické učebnice. ISBN 978-80-89603-04-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. HODÁLOVÁ, Ivica. Prípadové štúdie z pracovného práva a sociálneho zabezpečenia. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 283 s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-346-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  8. ŠKRINÁR, Alexander. Prípadové štúdie z obchodného práva : záväzková časť a cenné papiere. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 179 s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-313-1. [Počet ex. : 4, z toho voľných 0, prezenčne 4]
  9. HORÁČEK, Roman - ČADA, Karel - HAJN, Petr. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. dopln. a přeprac. vyd. Praha : C.H.Beck, 2011. 480 s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-417-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. VALUCH, Jozef - RIŠOVÁ, Michaela - SEMAN, Radoslav. Právo medzinárodných organizácií. Praha : C. H. Beck, 2011. xxi, 378 s. Beckova edícia Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-368-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]