Výsledky vyhľadávania

 1. Štatistické metódy v ekonómii. Odborný seminár. Štatistické metódy v ekonómii : 5. odborný seminár [abstrakty], Podhájska, 7.-9. september 2011. Editor Eva Sodomová. Bratislava : [Katedra štatistiky], 2011. 26 s. VEGA 1/0181/10, IPGM 2317122/10. ISBN 978-80-225-3341-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 2. SIPKOVÁ, Ľubica. Pravdepodobnostné modelovanie inverznými distribučnými funkciami: estimácia kvantilových modelov : 6. z cyklu prezentácií : január 2010 [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra štatistiky FHI EU], 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/ks/sipkova/1-prezentacia-KM.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. SIPKOVÁ, Ľubica. Pravdepodobnostné modelovanie inverznými distribučnými funkciami: verifikácia kvantilových modelov : 7. z cyklu prezentácií : marec 2010 [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra štatistiky FHI EU], 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/ks/sipkova/7-prezentacia-KM-Verifikacia.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Štatistické metódy v ekonómii. Odborný seminár. Štatistické metódy v ekonómii: 4. odborný seminár, 9.-11.9.2010 Trenčianske Teplice. Bratislava : [Katedra štatistiky], 2010. 30 s. VEGA 1/0437/08, IGP 21/2008, IGP 23/2009, IGP 2317122/10. ISBN 978-80-225-3158-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 5. SIPKOVÁ, Ľubica. Pravdepodobnostné modelovanie inverznými distribučnými funkciami: idenfikácia kvantilového modelu : 3. z cyklu prezentácií : apríl 2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra štatistiky FHI EU], 2009. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/ks/sipkova/2-prezentacia-KM-kv.grafy-a-charakteristiky.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. SIPKOVÁ, Ľubica. Pravdepodobnostné modelovanie inverznými distribučnými funkciami: kvantilová deskriptívna analýza ako východisko ku kvantilovanému modelovaniu : 2. z cyklu prezentácií : marec 2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra štatistiky FHI EU], 2009. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/ks/sipkova/2-prezentacia-KM-kv.grafy-a-charakteristiky.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. SIPKOVÁ, Ľubica. Pravdepodobnostné modelovanie inverznými distribučnými funkciami: modifikačné pravidlá pre kvantilové funkcie : 4. z cyklu prezentácií : máj 2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra štatistiky FHI EU], 2009. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/ks/sipkova/4-prezentacia-KM-Modifikacne-pravidla-Q-funkcii.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. ŠOLTÉS, Erik. Hierarchický model kredibility [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra štatistiky FHI EU, 2009. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/pred-2010/soltes1.ppt>
  článok

  článok


 9. ŠOLTÉS, Erik. Bühlmannov-Straubov model kredibility [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra štatistiky FHI EU, 2009. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/pred-2010/soltes2.ppt>
  článok

  článok


 10. SIPKOVÁ, Ľubica. Pravdepodobnostné modelovanie inverznými distribučnými funkciami: charakteristiky kvantilových rozdelení : 5. z cyklu prezentácií : december 2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra štatistiky FHI EU], 2009. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/ks/sipkova/5-prezentacia-KMaS-Charakteristiky-Q-funkcii.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha