Výsledky vyhľadávania

 1. FECENKO, Jozef. Vedeckovýskumná činnosť Katedry matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v oblasti aktuárskych vied 1994 - 2012 : audiovizuálna prezentácia : týždeň vedy a techniky na FHI EU v Bratislave : 5. - 9. 11. 2012 [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [Katedra matematiky FHI EU], [2012]. CD-ROM [83 s.].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. KADEROVÁ, Andrea. Základné pojmy z oblasti merania a riadenia kreditného rizika [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra matematiky FHI EU, 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/kaderova2.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. PINDA, Ľudovít - PRAZNOVSKÝ, Michal. Legislatívna úprava poisťovníctva ako súčasť finančného trhu [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda_praznovsky.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. PINDA, Ľudovít. Blackova - Scholesova analýza [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda_prezentacia2.ppt>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. PINDA, Ľudovít. Financial mathematics in derivative securities and risk reduction : financial mathematics [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda1.ppt>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. PINDA, Ľudovít. Financial mathematics in derivative securities and risk reduction : investment schedul [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda3.ppt>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. PINDA, Ľudovít. Financial mathematics in derivative securities and risk reduction : insurance and risk reduction, financial layering [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda5.ppt>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, Ingrid - SAKÁLOVÁ, Katarína. Distribúcia prebytku poistencom životnej poisťovne : dividendy [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2010 ; Bratislava : Katedra matematiky FHI EU. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/sakalova9_2010.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. PINDA, Ľudovít - MATUŠKA, Ján. Modelovanie rizika a hrubého príjmu v developerskom procese a analýza senzitívnosti [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda_matuska.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. PINDA, Ľudovít. Financial mathematics in derivative securities and risk reduction : investment projects and immunization [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda2.ppt>
  elektronická kniha

  elektronická kniha