Výsledky vyhľadávania

 1. FECENKO, Jozef. Vedeckovýskumná činnosť Katedry matematiky Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v oblasti aktuárskych vied 1994 - 2012 : audiovizuálna prezentácia : týždeň vedy a techniky na FHI EU v Bratislave : 5. - 9. 11. 2012 [elektronický zdroj]. [Bratislava] : [Katedra matematiky FHI EU], [2012]. CD-ROM [83 s.].
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. PINDA, Ľudovít. Alternatívny transfer rizika [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda6.ppt>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. KADEROVÁ, Andrea. Modelovanie pravdepodobnosti defaultu [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra matematiky FHI EU, 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/kaderova1.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. HOLÝ, Dušan - MATEJÍČKA, Ladislav - PINDA, Ľudovít. Some remarks on faster convergent infinite series II [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda2.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. HOLÝ, Dušan - MATEJÍČKA, Ladislav - PINDA, Ľudovít. Some remarks on faster convergent infinite series I [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda1.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. SAKÁLOVÁ, Katarína. Odhad hodnoty životnej poisťovne - Embedded value [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra matematiky FHI EU, 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/sakalova2010.doc>
  článok

  článok

 7. SAKÁLOVÁ, Katarína. Niekoľko aplikácií diferenciálnych rovníc v ekonómii [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra matematiky FHI EU, 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/sakalova_1_2010.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. PINDA, Ľudovít - PRAZNOVSKÝ, Michal. Legislatívna úprava poisťovníctva ako súčasť finančného trhu [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda_praznovsky.pdf>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. PINDA, Ľudovít. Blackova - Scholesova analýza [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda_prezentacia2.ppt>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. PINDA, Ľudovít. Financial mathematics in derivative securities and risk reduction : financial mathematics [elektronický zdroj]. Bratislava : [Katedra matematiky FHI EU], 2010. Dostupné na : <http://www.fhi.sk/files/katedry/km/veda-vyskum/prace/2010/pinda1.ppt>
  elektronická kniha

  elektronická kniha