Výsledky vyhľadávania

 1. 2019 ,č. 1. Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2019. ISSN 1335-9746 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. DANKOVÁ, Lenka. Akčný plán SR na podporu najmenej rozvinutých okresov. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, 2019, (Košice, Slovensko). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2019. ISBN 978-80-225-4624-9, s. 27-34. I-19-110-00, 2019.
  článok

  článok

 3. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - KAMARÁSOVÁ, Sarah Gael. Medzinárodné obchodné toky vo vybranej obchodnej prevádzke. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, 2019, (Košice, Slovensko). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2019. ISBN 978-80-225-4624-9, s. 35-42. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok

 4. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - NAVRÁTIL, Kamil. Rasff ako nástroj podpory politiky zdravia. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, 2019, (Košice, Slovensko). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2019. ISBN 978-80-225-4624-9, s. 43-50. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 5. LUKÁČ, Jozef. Finančné výkonnostné parametre v praxi. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, 2019, (Košice, Slovensko). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2019. ISBN 978-80-225-4624-9, s. 83-89. I-19-110-00, 2019.
  článok

  článok

 6. LIESKOVSKÁ, Vanda. Zdravotné poisťovne a politika zdravia. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, 2019, (Košice, Slovensko). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2019. ISBN 978-80-225-4624-9, s. 69-74. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 7. GAJDOŠ, Jozef. Smerovanie inovácií v dopravnej logistike. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, 2019, (Košice, Slovensko). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2019. ISBN 978-80-225-4624-9, s. 58-62. VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok

 8. LIESKOVSKÁ, Vanda - PETROVČIKOVÁ, Katarína. Spotrebiteľské správanie verzus neuromarketing. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, 2019, (Košice, Slovensko). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2019. ISBN 978-80-225-4624-9, s. 75-82. APVV - 17 - 0564.
  článok

  článok

 9. GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Supply Chain Management a jeho využívanie v praxi. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, 2019, (Košice, Slovensko). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2019. ISBN 978-80-225-4624-9, s. 63-68. VEGA 1/0251/2017.
  článok

  článok

 10. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Dopady environmentálnej záťaže vo vybranom regióne. In Riešené projekty - vedecké problémy. Vedecký workshop. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu, 2019, (Košice, Slovensko). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2019. ISBN 978-80-225-4624-9, s. 51-57. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok