Výsledky vyhľadávania

 1. 2021 ,č. 2. Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2021. ISSN 1335-9746
  časopis

  časopis

 2. 2021 ,č. 1. Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2021. ISSN 1335-9746 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Podniková revue

  časopis

 3. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra manažmentu PHF EU. 4x ročne. Dostupné na : <http://mtp.euke.sk/> ISSN 1336-7137.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. Financie, účtovníctvo, dane 2021 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. Redakčné a zostavovateľské práce: Milan Cibuľa, Paulína Kaselyová, Jozef Lukáč, Stanislav Rudý, Jakub Sieber ; recenzenti: Cecília Olexová, Silvia Megyesiová. 1. vydanie. Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. 113 s. [5,65 AH]. I-21-113-00. ISBN 978-80-225-4866-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. „Obchod a marketing“. vedecký worskhop. „Obchod a marketing“ : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. Redakčné a zostavovateľské práce: Jozef Zuzik, Katarína Petrovčiková, Janka Kopčáková, Barbora Gontkovičová ; recenzenti: Zuzana Hrabovská, Ladislav Mixtaj. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2021. 55 s. [3 AH]. ISBN 978-80-225-4868-7.
 6. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). Recenzenti: Vincent Jakub, Emil Spišák. 1. vydanie. Košice : KKM PHF, 2021. CD-ROM 119 s. ISBN 978-80-225-4806-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Košice : PHF EU Košice. 2x ročne. ISSN 2585-8785. Dostupné na : http://acta.euke.sk
  časopis

  časopis

 8. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 14. International Scientific Conference, April 28th – 30th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). Reviewers: Vincent Jakub, Emil Spišák. 1st Edition. Košice : KKM PHF, 2021. CD-ROM 132 s. ISBN 978-80-4820-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). Reviewers: Vincent Jakub, Emil Spišák. 1st Edition. Košice : KKM PHF, 2021. CD-ROM 132 s. ISBN 978-80-225-4805-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, 12.-14.05.2021, (Košice, Slovensko). Recenzenti: Vincent Jakub, Emil Spišák. 1. vydanie. Košice : KKM PHF, 2021. CD-ROM 128 s. ISBN 978-80-4819-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha