Výsledky vyhľadávania

 1. 2021 ,č. 1. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711.
  časopis

  časopis

 2. DVORNICKÝ, Igor. Preceňované východiská keynesovstva a podceňovaná rakúska teória hospodárskeho cyklu pri centrálnom riadení ekonomík? In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18, č. 1, s. [1-12] online. VEGA 1/0239/19.
  článok

  článok

 3. ZEMAN, Mário. Digitálny juan (DCEP): rámec, využitie a budúci potenciál. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18, č. 1, s. [1-10] online.
  článok

  článok

 4. SIRAKOVOVÁ, Eva. Možnosti uplatnenia behaviorálnej ekonómie vo verejných financiách. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18, č. 1, s. [1-12] online. VEGA 1/0239/19, APVV-18-0435.
  článok

  článok

 5. SIKA, Peter - VIDOVÁ, Jarmila. Bytové podmienky rómskeho obyvateľstva v regiónoch Slovenskej republiky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18, č. 1, s. [1-17] online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 6. LEŠKO, Peter. Transformácia nášho sveta podľa konceptu trvalo udržateľného rozvoja. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2021. ISSN 1336-5711, 2021, roč. 18, č. 1, s. [1-8] online. KEGA K-20-035-00, VEGA 1/0356/19.
  článok

  článok

 7. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Derivát. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.derivat.sk> ISSN 1336-5711.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 8. 2020 ,č. 4. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711.
  časopis

  časopis

 9. 2020 ,č. 3. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711.
  časopis

  časopis

 10. 2020 ,č. 2. Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711.
  časopis

  časopis