Výsledky vyhľadávania

 1. 2017 ,č. 4. Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis


 2. 2017 ,č. 3. Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis


 3. 2017 ,č. 2. Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis


 4. 2017 ,č. 1. Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660 [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Ekonomická revue cestovného ruchu

  časopis


 5. 2017 ,č. 1. Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 1335-7069 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis


 6. GÚČIK, Marián - MARCIŠ, Matúš. Pobytový cestovný ruch na Slovensku v pokrízovom období. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 1, s. 4-16.
  článok

  článok


 7. ŠEBOVÁ, Elena - KUČEROVÁ, Jana. Turisti z rusky hovoriacich krajín na Slovensku a ich spotrebiteľské správanie. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 1, s. 17-27.
  článok

  článok


 8. VETRÁKOVÁ, Milota - AL KHOURI, Barbara. Hodnotenie práce manažérov sieťových hotelov. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 1, s. 28-36.
  článok

  článok


 9. KVASNOVÁ, Diana - MARÁKOVÁ, Vanda. Uplatňovanie marketingového manažmentu v cieľových miestach cestovného ruchu na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 1, s. 37-47.
  článok

  článok


 10. REPÁŇOVÁ, Terézia. Návštevnosť vybraných objektov a zariadení cestovného ruchu v meste Nitra. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2017. ISSN 0139-8660, 2017, roč. 50, č. 1, s. 48-56.
  článok

  článok