Výsledky vyhľadávania

 1. 2021 ,č. 1. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X.
  časopis

  časopis

 2. 2021 ,č. 2. Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3081.
  časopis

  časopis

 3. 2021 ,č. 2. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 4. 2021 ,č. 1. Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3081.
  časopis

  časopis

 5. 2021 ,Č. 1. Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis] [elektronický zdroj]. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 2453-9287. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 2021 ,č. 1. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 7. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave. 2x ročne. Dostupné na : <http://ei.fhi.sk/index.php/EAI/issue/archive> ISSN 1339-987X.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 8. CHRVALOVÁ, Lujza. India as an Actor in Conventional Arms Trade and Control. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 1, s. 80-95 online.
  článok

  článok

 9. KRIVOSUDSKÁ, Simona. Zhodnotenie vývoja ekonomickej slobody krajín EÚ27 a Veľkej Británie v nadväznosti na súčasný priebeh post-brexitových rokovaní. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 1, s. 60-79 online. VEGA 1/0777/20, I-21-110-00.
  článok

  článok

 10. ČERVENÁ, Karolína - CAKOCI, Karin - OLEXOVÁ, Cecília. Taxation in the Slovak Republic within the Context of EU Membership. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 1, s. 23-39 online. APVV-19-0124.
  článok

  článok