Výsledky vyhľadávania

 1. Medzinárodné vzťahy : interdisciplinárny vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: ProQuest. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave. 4x ročne. Dostupné na : <http://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/medzinarodne-vztahy> ISSN 1339-2751.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. 2019 ,č. 2. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  časopis

  časopis

 3. 2019 ,č. 1. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-987X.
  časopis

  časopis

 4. 2019 ,č. 1. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  Ekonomické rozhľady

  časopis

 5. 2019 ,Č. 2. Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287.
  časopis

  časopis

 6. 2019 ,Č. 1. Monitor hospodárskej politiky [elektronický zdroj]. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287.
  časopis

  časopis

 7. BRZICA, Daneš - KAČÍRKOVÁ, Mária. Mobilita talentovaných pracovníkov v podmienkach SR: analytický pohľad. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 1, s. 5-23.
  článok

  článok

 8. STRÁŽOVSKÁ, Helena - STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna. Evaluation of Selected Issues of Business Environment by Family Business Entrepreneurs. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 1, s. 65-79.
  článok

  článok

 9. ŠEBO, Ján - DANKOVÁ, Daniela - KRÁLIK, Ivan. Redistribučné dôsledky zavedenia nefinančne príspevkovo definovanej schémy a korekčného faktora v PAYG schéme v SR. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 1, s. 24-40.
  článok

  článok

 10. VITÁLOŠ, Matej. Hrozí nám budúcnosť bez práce? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 1, s. 3-5 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok