Výsledky vyhľadávania

 1. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/IFRS. II. diel / 2. časť. Banská Bystrica : Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004. 266 s. ISBN 80-8083-022-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. KOTLEBOVÁ, Jana. Zmeny v menovej politike Eurosystému vo vzťahu k likvidite bankového sektoru HMÚ. In Európske financie - teória, politika a prax : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004, s. 317-323.
  článok

  článok

 3. ŠURANOVÁ, Zuzana - SAXUNOVÁ, Darina - KRIŠTOFÍK, Peter. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/IFRS. I. diel. Banská Bystrica : Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004. 220 s. ISBN 80-8083-021-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 4. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IAS/IFRS. II. diel / 1. časť. Banská Bystrica : Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004. 369 s. ISBN 80-8083-022-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. Európske financie. Medzinárodná vedecká konferencia. Európske financie - teória, politika a prax : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 8.-9.9.2004 [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004. CD-ROM.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. POLAVKOVÁ, Katarína - MAJTÁNOVÁ, Anna. Poisťovníctvo v SR - súčasť finančného trhu EÚ. In Európske financie - teória, politika a prax : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004.
  článok

  článok

 7. MAŤAVKA, Miroslav - LITTVOVÁ, Zuzana. Implementácia eurolegislatívy do slovenského poisťovníctva. In Európske financie - teória, politika a prax : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004.
  článok

  článok

 8. BIKÁR, Miloš. Aktuálny vývoj bankového sektora v SR. In Európske financie - teória, politika a prax : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004.
  článok

  článok

 9. ŠNIRCOVÁ, Jana. Vplyv faktorov formovania systémov účtovníctva na finančný manažment podnikov v zjednocujúcej sa Európe. In Európske financie - teória, politika a prax : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004.
  článok

  článok

 10. CVENGROŠ, J. - MIKULEC, Jozef - ROMANČÍKOVÁ, Eva. Priestor na výrobu biopalív z domácich obnoviteľných zdrojov v kontexte smernice EU. In Európske financie - teória, politika a prax : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004, s. 1-7.
  článok

  článok