Výsledky vyhľadávania

 1. ZELINOVÁ, Zuzana - ŠKVRNDA, František. Vladislav Suvák, Lívia Flachbartová, Pavol Sucharek: Care of the Self Ancient Problematizations of Life and Contemporary Thought. - registrovaný: Web of Science. In Filosofický časopis. - Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky. ISSN 0015-1831, 2019, vol. 67, no. 4, pp. 657-659.
  článok

  článok

 2. KALAŠ, Andrej - ŠKVRNDA, František. Označil Aristotelés sókratovské dialógy za fiktívny literárny žáner? In Filosofický časopis. - Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky. ISSN 0015-1831, 2019, vol. 67, no. 5, pp. 787-796. VEGA 1/0864/18.
  článok

  článok

 3. 2015 ,č. 6. Filosofický časopis. Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2015. ISSN 0015-1831 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2015 ,č. 5. Filosofický časopis. Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2015. ISSN 0015-1831 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. 2015 ,č. 4. Filosofický časopis. Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2015. ISSN 0015-1831 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 2015 ,č. 3. Filosofický časopis. Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2015. ISSN 0015-1831 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 2015 ,č. 2. Filosofický časopis. Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2015. ISSN 0015-1831 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2015 ,č. 1. Filosofický časopis. Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2015. ISSN 0015-1831 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2015 ,č. 1-6. Filosofický časopis. Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2015. 6x ročne. ISSN 0015-1831 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. Filosofický časopis. - Registrovaný: SCOPUS. Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky. 6x ročne. ISSN 0015-1831. Dostupné na : http://www.flu.cas.cz/filcasop/index.htm
  časopis

  časopis