Výsledky vyhľadávania

  1. CHOLLET, François. Deep Learning v jazyku Python : knihovny Keras, Tensorflow. Přeložil: Rudolf Pecinovský. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019, 2020 dotlač. 328 s. knihovna programátora. ISBN 978-80-247-3100-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  2. PECINOVSKÝ, Rudolf. Python : kompletní příručka jazyka pro verzi 3.8. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2020. 462 s. knihovna programátora. ISBN 978-80-271-2891-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  3. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. aktualizované vydání. Praha : GRADA, 2020. 479 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1701-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 1, dĺžka fronty rezervácií 1]
  4. LAURENČÍK, Marek - BUREŠ, Michal. Excel 2016 a 2019 - pokročilé nástroje : funkce, databáze, kontingenční tabulky, prezentace, příklady. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2020. 251 s. Průvodce. ISBN 978-80-271-2471-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  5. PECINOVSKÝ, Rudolf. Python : kompletní příručka jazyka pro verzi 3.9. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2020. 478 s. knihovna programátora. ISBN 978-80-271-1269-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  6. STROUKAL, Dominik. Ekonomické bubliny : kdo je nafukuje, proč praskají a jak v další krizi neztratit vše. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2019. 237 s. ISBN 978-80-271-2194-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  7. KŘIVÁNEK, Mirko. Dynamické vedení a řízení projektů : systémovým myšlením k úspěšným projektům. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019. 208 s. ISBN 978-80-271-0408-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  8. PŘIKRYLOVÁ, Jana. Moderní marketingová komunikace. 2. zcela přepracované vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019. 328 s. Expert. ISBN 978-80-271-0787-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  9. STRNADOVÁ, Zuzana. Co by měl vědět příjemce dotace. 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, 2019. 189 s. ISBN 978-80-247-3076-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  10. TEGZE, Jan. Jak hledat zaměstnance v 21. století : techniky moderního recruitmentu. 1. vydání. Praha : GRADA, 2019. 327 s. ISBN 978-80-271-0551-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]