Výsledky vyhľadávania

  1. PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 5. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Grada Publishing, 2018. 204 s. Manažer. ISBN 978-80-271-0629-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  2. POPESKO, Boris - PAPADAKI, Šárka. Moderní metody řízení nákladů : jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 2. aktual. a rozšír. vyd. Praha : Grada Publishing, 2016. 263 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-5773-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  3. PELIKÁNOVÁ, Anna. Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky. Praha : GRADA Publishing, 2016. 319 s. ISBN 978-80-247-5699-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  4. ULČIN, Peter. Jak prodávat, aby od vás kupovali : průvodce úspěšného obchodníka. Překlad: Petr Somogyi. Praha : GRADA Publishing, 2016. 174 s. ISBN 978-80-247-5727-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  5. HRUŠKA, Vladimír. Účetní případy pro podnikatele 2016. Praha : Grada Publishing, 2016. 218 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-5802-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  6. HRUŠKA, Vladimír. Účetní manuál pro podnikatelské subjekty : aneb Průvodce účetními operacemi a účetní závěrkou. Praha : Grada Publishing, 2016. 630 s. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-247-5805-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  7. SEKNIČKA, Pavel - PUTNOVÁ, Anna. Etika v podnikání a hodnoty trhu. Praha : GRADA Publishing, 2016. 199 s. ISBN 978-80-247-5545-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

  8. COLLINS, Jim - PORRAS, Jerry I. Jak vybudovat trvale úspěšnou firmu : úspěšné návyky vizionářských společností. Překlad: Martin Šikýř. Praha : GRADA Publishing, 2016. 350 s. ISBN 978-80-247-5638-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 3]

  9. SYROVÝ, Petr. Investování pro začátečníky. 3. zcela přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, 2016. 120 s. Finance. ISBN 978-80-271-0092-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

  10. KARLÍČEK, Miroslav. Marketingová komunikace : jak komunikovat na našem trhu. 2. aktual. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2016. 221 s. ISBN 978-80-247-5769-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]