Výsledky vyhľadávania

 1. BENEŠOVÁ, Dana. Vplyv informačných a komunikačných technológií na ekonomický rast a konkurencieschopnosť podnikov. In Zborník z konferencie v Nových Zámkoch konanej 8. apríla 2011. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2011. ISBN 978-80-970404-2-0, 6-11.
  článok

  článok


 2. BOJOVÁ, Dominika. Motivácia hotelových podnikov pre zavádzanie environmentálneho manažmentu v krajinách V4 v porovnaní s Rakúskom. In Zborník z konferencie v Nových Zámkoch konanej 8. apríla 2011. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2011. ISBN 978-80-970404-2-0, s. 12-21.
  článok

  článok


 3. ČECHOVIČOVÁ, Adriána. Hodnotenie ponuky Slovenska ako turistickej destinácie. In Zborník z konferencie v Nových Zámkoch konanej 8. apríla 2011. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2011. ISBN 978-80-970404-2-0, s. 22-28.
  článok

  článok


 4. KOVAŘÍKOVÁ, Barbora. Jednotné kontakté miesta. In Zborník z konferencie v Nových Zámkoch konanej 8. apríla 2011. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2011. ISBN 978-80-970404-2-0, s. 29-36.
  článok

  článok


 5. KROŠLÁKOVÁ, Monika. Špecifiká riadenia rodinného podniku. In Zborník z konferencie v Nových Zámkoch konanej 8. apríla 2011. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2011. ISBN 978-80-970404-2-0, s. 37-44.
  článok

  článok


 6. LATTOVÁ, Dorota. Produktivita práce v službách a možnosti jej zvyšovania prostredníctvom inovácií. In Zborník z konferencie v Nových Zámkoch konanej 8. apríla 2011. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2011. ISBN 978-80-970404-2-0, s. 45-50.
  článok

  článok


 7. LITOMERICKÝ, Juraj. Spolupráca s lokalitami kultúrneho dedičstva za účelom rozvoja cestovného ruchu. In Zborník z konferencie v Nových Zámkoch konanej 8. apríla 2011. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2011. ISBN 978-80-970404-2-0, s. 51-54.
  článok

  článok


 8. STRÁŽOVSKÁ, Helena - STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra. Proces vývoja ekonomiky Slovenska v súvislosti s prijatím Slovenskej republiky do eurozóny. In Zborník z konferencie v Nových Zámkoch konanej 8. apríla 2011. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2011. ISBN 978-80-970404-2-0, s. 55-69.
  článok

  článok


 9. TOBOLÁŘOVÁ, Kristína. Vymedzenie základných pojmov vo vzťahu k cestovnému ruchu. In Zborník z konferencie v Nových Zámkoch konanej 8. apríla 2011. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2011. ISBN 978-80-970404-2-0, s. 70-75.
  článok

  článok


 10. BENEŠOVÁ, Dana. [Regionálne siete v cestovnom ruchu]. In Zborník z konferencie v Nových Zámkoch konanej 8. apríla 2011. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2011. ISBN 978-80-970404-2-0, s. 76. Recenzia na: Regionálne siete v cestovnom ruchu / Anna Michálková. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2954-9.
  článok

  článok