Výsledky vyhľadávania

 1. KUBIČKOVÁ, Viera. Recenzia na učebný materiál autora doc. RNDr. Pavla Plesníka, PhD. "Geografia cestovného ruchu Európy". In Zborník vedeckých statí 3. - Nové Zámky : Vydavateľstvo IN DESIGN, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-970404-1-3, s. 72. Recenzia na: Geografia cestovného ruchu Európy / Pavol Plesník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2907-5.
  článok

  článok

 2. KUBIČKOVÁ, Viera. Recenzia na monografiu autorky Ing. Dany Benešovej, PhD. "E-business v službách". In Zborník vedeckých statí 3. - Nové Zámky : Vydavateľstvo IN DESIGN, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-970404-1-3, s. 71. Recenzia na: E-business v službách / Dana Benešová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. - ISBN 978-80-225-2891-7.
  článok

  článok

 3. KUBIČKOVÁ, Viera. Inovácie v obchodných službách v SR, súčasný stav a perspektívy. In Zborník vedeckých statí 3. - Nové Zámky : Vydavateľstvo IN DESIGN, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-970404-1-3, s. 33-42.
  článok

  článok

 4. KUBIČKOVÁ, Viera. Intenzita a charakter inovačnej aktivity podnikov cestovného ruchu v SR. In Zborník vedeckých statí 3. - Nové Zámky : Vydavateľstvo IN DESIGN, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-970404-1-3, s. 43-53.
  článok

  článok

 5. Zborník vedeckých statí 3. Pripravila : H. Strážovská. Nové Zámky : Vydavateľstvo IN DESIGN, s.r.o., 2011. 72 s. ISBN 978-80-970404-1-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. BENEŠOVÁ, Dana. Determinanty účinného využitia informačných technológií v podnikoch služieb. In Zborník vedeckých statí 3. - Nové Zámky : Vydavateľstvo IN DESIGN, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-970404-1-3, s. 6-12.
  článok

  článok

 7. BENEŠOVÁ, Dana. Adaptácia informačných a komunikačných technológií v slovenských podnikoch obchodno-podnikateľských služieb. In Zborník vedeckých statí 3. - Nové Zámky : Vydavateľstvo IN DESIGN, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-970404-1-3, s. 13-22.
  článok

  článok

 8. LITOMERICKÝ, Juraj. Uplatňovanie prienikovej stratégie spoločnosti Telefonica O2 Slovakia, s. r. o. na trhu produktov s dobíjaním kreditu. In Zborník vedeckých statí 3. - Nové Zámky : Vydavateľstvo IN DESIGN, s.r.o., 2011. ISBN 978-80-970404-1-3, s. 54-57.
  článok

  článok

 9. Zborník z konferencie v Nových Zámkoch konanej 8. apríla 2011. Zborník z konferencie v Nových Zámkoch konanej 8. apríla 2011. Zostavila Helena Strážovská. Nové Zámky : IN DESIGN, 2011. 78 s. ISBN 978-80-970404-2-0.
 10. BENEŠOVÁ, Dana. Vplyv informačných a komunikačných technológií na ekonomický rast a konkurencieschopnosť podnikov. In Zborník z konferencie v Nových Zámkoch konanej 8. apríla 2011. - Nové Zámky : IN DESIGN, 2011. ISBN 978-80-970404-2-0, 6-11.
  článok

  článok