Výsledky vyhľadávania

  1. RUŽIČKOVÁ, Marta. Informácia o členstve Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách regionálneho a celosvetového významu : medzinárodné organizácie. Bratislava ; Bratislava : Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania : Ministerstvo hospodárstva SR, 2000. 71 s. IZOV. ISBN 80-967430-8-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  2. CIBÁKOVÁ, Viera. Marketing verejného sektora. Recenzenti Jozef Čimo, Gabriela Bartáková. 1. vyd. Bratislava : Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania, 1999. 180 s. ISBN 80-967430-7-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  3. Konferencia OSN pre obchod a rozvoj - rozvoj a podpora medzinárodného obchodu, pôsobnosť, výsledky, vzťah k Slovenskej republike a perspektívy : zborník príspevkov zo seminára konaného pri príležitosti 50. výročia založenia OSN. Bratislava, 20.-21. septembra 1995. 1. vyd. Bratislava : Inštitút zahraničného obchodu, 1995. 42 s. ISBN 80-967430-2-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  4. Konferencia OSN pre obchod a rozvoj - rozvoj a podpora medzinárodného obchodu, pôsobnosť, výsledky, vzťah k Slovenskej republike a perspektívy : zborník príspevkov zo seminára konaného pri príležitosti 50. výročia založenia OSN. Bratislava, 20.-21. september 1995. 2. uprav. vyd. Bratislava : Inštitút zahraničného obchodu, 1995. 55 s. ISBN 80-967430-3-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
  5. KNAPIK, Peter. Príručka obchodného rokovania. Bratislava : Inštitút zahraničného obchodu, 1987. 109 s. Internátne kurzy IZO.