Výsledky vyhľadávania

 1. Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011 [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. CD-ROM. KEGA 121-026EU-4/2010. ISBN 978-80-225-3249-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. HORVÁTH, Marián. Finančná gramotnosť a jej uznávanie v EÚ. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1-5].
  článok

  článok


 3. KOLENIČOVÁ, Jana. Finančná gramotnosť - významný aspekt vzdelávania. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1-5]. KEGA 121-026EU-4/2010.
  článok

  článok


 4. KRÁLOVÁ, Alena. Pojetí finanční gramostnosti ve výuce ekonomických předmětů na obchodních akademiích. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1-6].
  článok

  článok


 5. ROTPORT, Miloslav. Finanční gramotnost jako součást všeobecného vzdělání. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1-6].
  článok

  článok


 6. SZOVICS, Peter. Meranie vedomostí, zručností a kompetencií vo finančnom vzdelávaní. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1-6].
  článok

  článok


 7. HORECKÁ, Gabriela. Finančná gramotnosť a cvičná firma. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1-3].
  článok

  článok


 8. ASZTALOS, Ondřej. Význam výuky finanční gramotnosti pro gymnazisty v ČR. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. 1-17.
  článok

  článok


 9. BERKOVÁ, Kateřina. Finanční a účetní kompetence žáků na českých OA. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1-8].
  článok

  článok


 10. PELLER, František. Finančná matematika, jej miesto a úloha pri získavaní finančnej gramotnosti ekonómov. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1-2].
  článok

  článok