Výsledky vyhľadávania

  1. KAŠPAROVÁ, L.udmila et al. Studie rozvoje česko-slovenského příhraničí [elektronický zdroj]. Spracovatel: Ústav územního rozvoje Brno, Atelier T-plan Praha, AŽ PROJEKT Bratislava. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ; Bratislava : Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, 2008. Dostupné na : <http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f8901747-69b6-412d-9b5c-63fba8771736> ISBN 978-80-903928-5-4.
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  2. NÉMETH, Tibor et al. "Donauregionen" - koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru : návrh metodiky spracovania projektu. Bratislava : Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, 2006. 28 s.
  3. BUČEK, Milan - TVRDOŇ, Jozef. Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 : skrátené znenie. Bratislava : Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, 2004. 81 s. ISBN 80-969206-2-6.
  4. Profily krajín v sektore bývania - Slovensko : Európska hospodárska komisia OSN, Ženeva. Bratislava : Ministerstvo výstavby a verejných prác SR, 1999. 49 s. ISBN 80-88836-54-9. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  5. Dokumenty konferencie OSN Habitat 2., Istanbul 1996 : Národná správa o rozvoji osídlenia a bývania v SR. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR : Ministerstvo výstavby a verejných prác SR, 1996. 148 s. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]