Výsledky vyhľadávania

 1. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Začať treba už od základnej školy. In Sociálna prevencia : odborný časopis. - Bratislava : Národné osvetové centrum, 2015. ISSN 1336-9679, 2015, roč. 1, č. 1, s. 33.
  článok

  článok

 2. Sociálna prevencia. Bratislava : Národné osvetové centrum. 2x ročne. ISSN 1338-9679
  časopis

  časopis

 3. NOVOTNÝ, Oskar. Podpora kultúry z verejných rozpočtov územných jednotiek SR v novom tisícročí. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2013. 273 s. ISBN 978-80-7121-344-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. NOVOTNÝ, Oskar. Dlhodobé vývojové trendy výdavkov na kultúru z verejných rozpočtov a zdrojov súkromných domácností v SR na prelome storočí (do roku 2010 vrátane). Zodpovedný redaktor Ján Tazberík. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2012. 174 s. ISBN 978-80-7121-340-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 5. NOVOTNÝ, Oskar. Premeny v podpore kultúry z verejných zdrojov v členských krajinách Rady Európy na prelome storočí. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2011. 226 s. ISBN 978-80-7121-333-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta. Pluralizmus a multikulturalita západnej civilizácie. In Európa - interkultúrny priestor : výstup z konferencie konanej 6. a 7. novembra 2008 v Bratislave. - Bratislava : Národné osvetové centrum, 2010. ISBN 978-80-7121-327-7, s. 251-262.
  článok

  článok

 7. MÁRTON, Milan. Etnický a občiansky národ a interkultúrny dialóg. In Európa - interkultúrny priestor : výstup z konferencie konanej 6. a 7. novembra 2008 v Bratislave. - Bratislava : Národné osvetové centrum, 2010. ISBN 978-80-7121-327-7, s. 160-167. VEGA 1/0561/08.
  článok

  článok

 8. FILO, Peter - STRELKOVÁ, Jarmila - CHOMOVÁ, Svetlana. Kultouroperátor : učebnica dištančného vzdelávania : odborná knižná publikácia pre pracovníkov kultúry a turizmu. Piešťany : Národné osvetové centrum, 2010. 141 s. [6,4 AH]. VEGA 1/0251/08. ISBN 978-80-7121-330-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. TARIŠKOVÁ, Natália. Kultúrne rozdiely v manažérskej praxi. Proces rekonciliácie v strategickom riadení ľudských zdrojov. In Acta culturologica, zv. 18 : Európa - interkultúrny priestor. - Bratislava : Národné osvetové centrum, 2010. ISBN 978-80-7121-327-7, s. 324-342. VEGA 1/4659/07, VEGA 1/0754/08.
  článok

  článok

 10. ELIAŠOVÁ, Darina. [Kúpele Bojnice]. In Národná osveta : mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti. - [Bratislava] : Národné osvetové centrum. ISSN 1335-4515, 2009, roč. 19, č. 6-7, s. 50. Recenzia na: Kúpele Bojnice / Eliáš Michal. - Martin : Vydavateľstvo matice slovenskej, s.r.o., 2008.
  článok

  článok