Výsledky vyhľadávania

 1. FUTÓ, Gilbert. Skúmanie ústavnosti odobratia a analýzy vzorky DNA zatknutým osobám v USA. In Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR. ISSN 1335-6461, 2018, roč. 70, č. 6-7, s. 810-823.
  článok

  článok

 2. FUTÓ, Gilbert. Skúmanie ústavnosti odobratia a analýzy vzorky DNA zatknutým osobám v USA. In Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR. ISSN 1335-6461, 2018, roč. 70, č. 8-9, s. 970-984.
  článok

  článok

 3. HORVAT, Matej. [Preskúmanie neprávoplatných rozhodnutí vydaných v správnom konaní]. In Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR. ISSN 1335-6461, 2015, roč. 67, č. 10, s. 1230-1232. Recenzia na: Preskúmanie neprávoplatných rozhodnutí vydaných v správnom konaní / Ján Škrobák. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - ISBN 978-80-7160-373-3.
  článok

  článok

 4. SCHWARTZOVÁ, Zuzana. Povinnosti správcu konkurznej podstaty pri správe daní. In Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR. ISSN 1335-6461, 2014, roč. 66, č. 1, s. 52-57.
  článok

  článok

 5. KMEŤOVÁ, Oľga - CZILLINGOVÁ, Jana. K niektorým otázkam poskytovateľov štátnej pomoci ako veriteľov v reštrukturalizácii podniku. In Justičná revue : časopis pre právnu prax. - Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR. ISSN 1335-6461, 2012, roč. 64, č. 12, s. 1416-1425.
  článok

  článok

 6. 2009 ,č. 12. Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR ; Bratislava, 2009. ISSN 1335-6461 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 2009 ,č. 11. Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR ; Bratislava, 2009. ISSN 1335-6461 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2009 ,č. 10. Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR ; Bratislava, 2009. ISSN 1335-6461 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2009 ,č. 8-9. Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR ; Bratislava, 2009. ISSN 1335-6461 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2009 ,č. 6-7. Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava : Právnický ústav Ministerstva spravodlivosti SR ; Bratislava, 2009. ISSN 1335-6461 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis